Algemene voorwaarden

Introductie

De website www.marvilla-parks.com wordt uitgegeven en geëxploiteerd door de maatschappij HOMAIR VACANCES, Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 329 072 345 EURO, waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op 570 Avenue du Club Hippique - Immeuble le Derby 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 (Frankrijk), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van AIX-EN-PROVENCE, onder het nummer 484 881 917 RCS AIX-EN-PROVENCE, intracommunautair BTW nummer FR07484 881 917.

De publicatiedirecteur van de website is meneer Quentin Schaepelynck, President van de maatschappij HOMAIR Vacances.

De website wordt ondergebracht door de maatschappij CLEVERCLOUD SAS - SIREN 524 172 699 - RCS Nantes - 3 RUE DE L ALLIER 44000 NANTES - France.

1. VEILIGHEID VAN DE ELECTRONISCHE TRANSACTIES

De bankgegevens van de Cliënten worden versleuteld door de SSL veiligheidsprotocol (Secure Socket Layer) voor een optimale veiligheid.
Op moment van betaling wordt de Cliënt automatisch doorverbonden naar de website van de SIPS ATOS betalingssysteem.
De maatschappij Marvilla Parks beschikt op geen enkel moment over de bankgegevens van zijn Cliënten. Er wordt direct aan de bank betaald.

2. AUTEUR RECHTEN

Het gebruik van de website https://www.massereau.com/ verleent de gebruiker geen rechten. Alleen persoonlijk gebruik is toegestaan.

De website https://www.massereau.com/ en alle bijbehorende elementen als domeinnamen, algemene structuur, teksten, grafieken, beelden, databank, sitemap, logos, geluid, foto’s, iconografie en andere elementen op de website zijn eigendom van de maatschappij Marvilla Parks, ongeacht het feit dat deze elementen wel of niet beschermd worden door de huidige wetgeving betreffende de auteursrechten of op een andere manier beschermd worden, met uitzondering van de elementen afkomstig van partners van de website ​https://www.massereau.com/​. De bescherming van de website en de elementen waaruit deze bestaat vallen onder de nationale en internationale wetgeving betreffende intellectuele eigendom.

Dit heeft als gevolg dat reproducties en/of weergave en/of gehele of gedeeltelijke verspreiding, wel of niet op een elektronische drager, in het heden of in de toekomst verboden is, behalve uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de maatschappij Marvilla Parks.

Ieder persoon die dit verbod overtreedt kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden, onder andere op grond van vervalsing.

De informatiedatabank is eveneens beschermd door de (Franse) wet van 1 juli 1998. Dit betekent dat iedere verwijdering of poging daartoe, in zijn geheel of gedeeltelijk, strafrechtelijke of burgerrechtelijke gevolgen voor de overtreder kan hebben.

Het is dus voor iedere gebruiker verboden om op de website ​https://www.massereau.com/​ een noemenswaardig hoeveelheid gegevens uit de online databank te verwijderen of deze gegevensbank op een abnormale manier te gebruiken.

Fotocredits : Paul DUBUISSON - Noir Brillant, J.N. Guillo, Fotolia, Getty Images, Homair, V. Godefroid, Access Direct, G. Fisher, OT La Baule, J. Gleage, J. Lesage, J. Auvinet, A. Le Cloarec, Mairie de Sausset, OT Bayonne, V. Fabre, OT Argelès-sur-Mer, D. Cavaillez/NPS - New Phox Studio, ADT34, O. Maynard, G. Martin, CDT32, CC Pays d'Olmes, A. Hocquel, Vedettes Iles d'Or et le Corsaire-Le Lavandou, D. Chevalier, OT Porto-Vecchio, CRTCA, B. Gouhoury, P. Winfield, Ville de Charleville-Mézières, G. Oxley, Paris Tourist Office (A. Dupont, J. Lebar, Jacques H3D, A. Clément, M. Bertrand-Architecte : Ieoh Ming Peï), C. Milet, OT Fontainebleau, J.F. Benard, L. de Serres, D. Darrault, Disneyland Paris, C. Alet, J. Behr-Fotolia, Fundació Gala-Salvador Dalí, S. Lapique, Port-Aventura, OT Parme, D. Fabijanic, L. Igre, M. Babic, D. Fabijanic, J. Kopac, I. Pervan, Dronimages, iStock, S. Kempinaire, P. Rochel/Kot Illustration, F. Van Deelen/L'un & l'autre. Illustration de couverture : M. Laverdet/L'un & l'autre.

3. INFORMATICA EN VRIJHEID

Marvilla Parks verbindt zich ertoe geen informatie te verkrijgen waarmee de gebruiker individueel kan worden geïdentificeerd, tenzij laatstgenoemde deze informatie vrijwillig aan hem communiceert door de formulieren op de website in te vullen en te verzenden (elektronisch of per post).

Informatie en gegevens over de gebruiker zijn nodig voor het verwerken van bestellingen en voor commerciële uitwisselingen. Deze informatie is vertrouwelijk. Marvilla Parks mag deze niet doorgeven aan derden, behalve aan haar partners die betrokken zijn bij de verwerking van de bestelling.

In overeenstemming met de gegevensbeschermingswet van 6 januari 1978 heeft u op elk moment toegang tot de gegevens in uw naam of over uw persoonlijke gegevens die door Marvilla Parks worden bewaard en kunt u vragen dat ze worden gewijzigd of dat ze worden verwijderd. Om dit te doen, vraagt ​​u dit eenvoudigweg online of per post aan, met vermelding van uw achternaam, voornaam, adres en, indien mogelijk, uw klantreferentienummer:

Marvilla Parks Immeuble Le Derby, 570 avenue du Club Hippique, CS 20405, 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 02, Frankrijk. Deze website heeft formeel zijn verzoek om informatie onder individuele namen automatisch te verwerken ingediend bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), die haar toestemming heeft verleend onder het nummer 1071348.

4. COOKIES

We verzoeken u om ons Cookiebeleid te lezen waarin alle gebruikte cookietypes op onze website en de oplossingen voor het instemmen met/weigeren van cookies gepreciseerd worden.

De hyperlinks die te vinden zijn op de website https://www.massereau.com/ naar andere websites en/of persoonlijke pagina’s en over het algemeen naar alle op internet bestaande bronnen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de maatschappij Marvilla Parks.

De maatschappij Marvilla Parks kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, informatie, services en producten die de internetgebruiker kan vinden op de website waarop hij terecht gekomen is door op een hyperlink te klikken in de website https://www.massereau.com/.

6. SPELLETJES, WEDSTRIJDEN EN AANBIEDINGEN

De maatschappij Marvilla Parkskan spelletjes, wedstrijden en andere aanbiedingen organiseren. De hieraan verbonden specifieke regels zullen gelijktijdig aan de Gebruiker bekend gemaakt worden.

7. NEWSLETTERS

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zich te abonneren op de newsletters uitgegeven door de maatschappij Marvilla Parks. Hij zal dan mails ontvangen met daarin de nieuwste aanbiedingen van de maatschappij.

In het kader van serviceverbetering kan de maatschappij Marvilla Parks bijvoorbeeld het aantal klikken of het aantal gemaakte reserveringen meten.

De newsletters zijn gratis. De gebruiker heeft de mogelijkheid het abonnement op te zeggen door op de hiervoor bestemde link in de newsletter te klikken.

8. INTEGRALITEIT VAN HET CONTRACT

Deze wettelijke aanduidingen, de Algemene Voorwaarden voor verblijfreserveringen, websitegebruik en het aan de Cliënt overgedragen reserveringsoverzicht vormen samen het contract dat de beide partijen sluiten.

9. Intégralité du contrat

Les présentes mentions légales, les Conditions Générales de Réservation de Séjour et d'Utilisation du Site Internet ainsi que le récapitulatif de commande transmis au Client forment un ensemble contractuel indivisible et constituent l'intégralité des relations contractuelles intervenues entre les parties.