+7 dagen
2 Pers.

Privacybeleid

Introductie

Meest recente update: 29 mei 2018

Bedankt voor het bezoeken van onze website!

Marvilla Parks hecht veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons stelt als u onze website bezoekt en een verblijf in een stacaravan boekt. We zien nauwgezet toe op de bescherming van uw persoonsgegevens en de naleving van de regelgeving betreffende de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, accepteert u ons beleid met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Dit handvest met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens beschrijft de manier waarop wij informatie over u verzamelen, gebruiken, verwerken en openbaar maken, waaronder persoonlijke informatie in relatie tot uw toegang en gebruik van de https://www.marvilla-parks.com website, evenals de rechten die u hebt aangaande uw gegevens.


Definities

Persoonsgegeven: Elk gegeven dat een fysieke persoon direct of indirect identificeert (bijv. naam, registratienummer, telefoonnummer, foto, geboortedatum, woonplaats, vingerafdruk...).

Ontvanger: Persoon die uit hoofde van zijn functie bevoegd is de gegevens die in een bestand zijn geregistreerd, kan inzien of kan verwerken.

Verantwoordelijke voor verwerking: De verantwoordelijke voor een verwerking van persoonsgegevens is, behalve in geval van uitdrukkelijke toewijzing door wettelijke of regelgevende bepalingen inzake deze verwerking, de persoon, de overheid, de dienst of de instantie die de oogmerken en middelen bepaalt. Over het algemeen gaat het om een rechtspersoon die door zijn wettelijke vertegenwoordiger belichaamd wordt.

(Bron: CNIL - https://www.cnil.fr/fr/glossaire)


Verantwoordelijke voor verwerking

Wanneer dit handvest de termen Marvilla Parks, "Wij", "Onze" of "Ons" vermeldt, verwijzen deze termen naar het bedrijf Homair Vacances, R.C.S. d'Aix-en-Provence geregistreerd onder nummer 484 881 917, 570 Avenue du Club Hippique - Le Derby - 13097 Aix-en-Provence cedex 02, dat verantwoordelijk is voor uw informatie, in overeenstemming met dit Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens. Uit dien hoofde, hebben we de verwerking van persoonsgegevens die op de website ​https://www.marvilla-parks.com​ verzameld worden, aangegeven aan de CNIL onder nummer 1071348.

Het bedrijf ​Homair Vacances​ heeft een Functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (FG) met wie via het onderstaande e-mailadres contact opgenomen kan worden: [email protected]

 

1. Verzamelde gegevens

We verzamelen drie algemene categorieën gegevens

1.1 Informatie die u aan ons verstrekt

1.1.1 Informatie die benodigd is om de website ​https://www.marvilla-parks.com​ te gebruiken

 • Accountinformatie. Bij het aanmaken van uw Marvilla Parks account, vragen we u om bepaalde informatie zoals uw voornaam, achternaam, aanspreektitel, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en geboortedatum.
 • Profielinformatie. Om bepaalde functies van de ​https://www.marvilla-parks.com​ website te gebruiken (zoals boekingen), kunnen wij u om aanvullende informatie vragen zoals de voornaam, achternaam en geboortedatum van de andere gasten of uw kentekenplaat.
 • Communicatie met Marvilla Parks Wanneer u communiceert met Marvilla Parks verzamelen we informatie inzake onze communicaties en alle informatie die u besluit aan ons te verstrekken.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Om onze wettelijke verplichtingen na te leven en om u alle gevraagde diensten te kunnen leveren

 

1.1.2 De informatie waarvoor u kiest deze aan ons te geven

 • Aanvullende profielinformatie. U kunt ervoor kiezen aanvullende informatie te verstrekken voor uw ​Marvilla Parks​ profiel (de gesproken taal, uw gezins- en werksituatie).
 • Overige informatie. U kunt er ook voor kiezen ons informatie te verstrekken als u een formulier invult, een zoekopdracht uitvoert, informatie toevoegt aan of updatet in uw ​Marvilla Parks​ Account, vragenlijsten invult, berichten publiceert op discussiefora, deelneemt aan aanbiedingen of andere functies op de ​https://www.marvilla-parks.com​ website gebruikt.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u de ​https://www.marvilla-parks.com​ website gebruikt.

1.2 Informatie die we automatisch verzamelen tijdens uw gebruik van de ​https://www.marvilla-parks.com​ website

Informatie betreffende geolokalisatie
Wanneer u bepaalde functies op de https://www.marvilla-parks.com website gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen over uw geschatte of precieze locatie (via uw IP-adres of de GPS van uw mobiele toestel). Op de meeste mobiele toestellen kan het gebruik van de lokaliseringsdiensten in de applicaties via het instellingenmenu van het toestel gecontroleerd of gedeactiveerd worden. ​Marvilla Parks​ kan deze informatie ook verzamelen als deze verbinding geactiveerd is in de instellingen of de toestemmingen van uw toestel, zelfs als u de applicatie niet gebruikt.

Gebruiksinformatie
We verzamelen informatie over uw interacties met de https://www.marvilla-parks.com website, zoals de pagina’s of de inhoud die u hebt geraadpleegd, uw zoekopdrachten naar verblijven, de boekingen die u hebt gedaan en andere acties op de https://www.marvilla-parks.com website.

Verbindings- en toestelgegevens
We verzamelen automatisch de verbindings- en toestelgegevens als u de https://www.marvilla-parks.com website opent en gebruikt, zelfs als u geen ​Marvilla Parks​ Account hebt aangemaakt of niet ingelogd bent. Deze informatie omvat, onder andere: informatie over de manier waarop u de https://www.marvilla-parks.com website gebruikt (ook als u geklikt hebt op linken naar applicaties van derden), het IP-adres, de data en tijden waarop de website bezocht wordt, de gegevens inzake de hardware en software, de gegevens inzake het toestel, de gegevens betreffende het gebruik van het toestel, de unieke gebruikersgegevens, de crashgegevens, de cookies en de pagina’s die u hebt bekeken of hebt geopend voor en na het gebruik van onze website.

Cookies en soortgelijke technologieën
We gebruiken cookies of soortgelijke technologieën zoals webbakens, pixels en gebruikersgegevens van mobiele uitrustingen. We kunnen onze commerciële partners ook toestaan deze volgtechnologieën te op de https://www.marvilla-parks.com website te gebruiken of diensten van derden te gebruiken om uw gedrag namens ons te volgen. De cookies die https://www.marvilla-parks.com gebruikt zijn met name:

 • cookies aangaande inloggen op de Klantpagina
 • cookies voor het winkelmandje
 • authentificatiecookies
 • permanente personaliseringscookies voor de gebruikersinterface
 • cookies die bezoekcijfers analyseren

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Om onze wettelijke verplichtingen na te leven, om u een betere gebruikerservaring te bieden, om u alle gevraagde diensten te kunnen leveren en de functies op de https://www.marvilla-parks.com website te verbeteren.

1.3 Informatie die we van derden verzamelen

​Marvilla Parks​ kan informatie verzamelen, met inbegrip van persoonlijke informatie, die verstrekt wordt door derden en die u betreft tijdens het gebruik van de https://www.marvilla-parks.com website van deze derden, of informatie uit andere bronnen verkrijgen en deze gegevens combineren met de gegevens die we verzamelen op de https://www.marvilla-parks.com website. De manier waarop de derden, die uw informatie verstrekken, uw persoonsgegevens verwerken, kan niet door ons beheerd of gecontroleerd worden en wij zijn hier niet voor verantwoordelijk. Bovendien, vragen over het openbaar maken van uw persoonlijke informatie aan ons bedrijf, dienen gesteld te worden aan deze derden.

Diensten van derden
Indien u uw ​Marvilla Parks​ Account koppelt, associeert of verbindt aan een Dienst die door een derde wordt verstrekt (bijv. Google, Facebook), dan kan de dienst die door de derde wordt verstrekt informatie aan ons sturen, zoals bijvoorbeeld informatie over uw inschrijving en uw profiel voor de betreffende dienst.  Deze informatie varieert en wordt beheerd door de dienst van de derde of is onderhevig aan de toestemmingen die u aan deze dienst gegeven hebt via de privacy-instellingen hebt ingevoerd.

Andere bronnen
Voorzover toegestaan door de van kracht zijnde wet kunnen wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals demografische gegevens van dienstverleners en/of partners en deze combineren met de informatie die wij over u hebben. We kunnen informatie over u ontvangen met betrekking tot uw activiteiten op en buiten de website via partnerschappen, of met betrekking tot uw ervaringen en interacties via onze partnerreclamenetwerken.

2. Gebruik van verzamelde gegevens

We gebruiken, slaan op en verwerken informatie, waaronder persoonlijke informatie over uw, om inhoud te leveren voor de ​https://www.marvilla-parks.com​ website en deze te begrijpen, verbeteren en ontwikkelen, om een beter beveiligde, vertrouwelijke omgeving te creëren en te handhaven en om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

2.1 Inhoud leveren door de ​https://www.marvilla-parks.com​ website en deze verbeteren en ontwikkelen

Uw toegang tot en het gebruik van de https://www.marvilla-parks.com website mogelijk maken.

De ​https://www.marvilla-parks.com​ website en ervaring beheren, beschermen, verbeteren en optimaliseren door bijvoorbeeld analyses en onderzoeken uit te voeren.

Een klantenservice bieden.

U ondersteuningsberichten of berichten over diensten, updates, veiligheidswaarschuwingen en Account notificaties sturen.

Indien u de gegevens van uw contacten aan ons verstrekt, kunnen we deze informatie verwerken:

 • Om sponsoring uitnodigingen te verstrekken
 • Om het dossier inzake uw verblijf aan te vullen
 • Voor alle door u, op het moment van de verzameling van de gegevens, toegestane doeleinden.

Om uw ervaring (bijvoorbeeld door verblijven voor te stellen of de zoekresultaten te klasseren) te personaliseren en aan te passen, voeren we een profilering aan de hand van uw interacties met de https://www.marvilla-parks.com website, uw zoek- en boekingsgeschiedenis, uw profielinformatie en voorkeuren evenals andere inhoud die u aan de https://www.marvilla-parks.com website doorgeeft.

2.2 Een beter beveiligde, vertrouwelijke omgeving creëren en handhaven

 • Junkmail, misbruik, beveiligingsincidenten en andere schadelijke activiteiten opsporen en voorkomen.
 • De door u doorgegeven informatie of inloggegevens controleren of identificeren (bijvoorbeeld uw adres of telefoonnummer controleren).
 • Controles uitvoeren met gegevensbanken of andere informatiebronnen
 • Onze wettelijke verplichtingen nakomen.
 • Alle geschillen oplossen die we met onze klanten zouden kunnen hebben en onze contracten met de derden geldend maken.
 • Onze Algemene Huurvoorwaarden handhaven evenals onze andere beleidslijnen.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Met als doel de ​https://www.marvilla-parks.com​ website te beschermen en de van toepassing zijnde wetgeving na te leven.

2.3 Onze advertenties en de commercialisering van onze diensten mogelijk maken, personaliseren, evalueren en verbeteren

 • U reclameboodschappen sturen, commerciële informatie, advertenties en andere informatie waar u interesse in zou kunnen hebben aan de hand van uw voorkeuren (waaronder informatie op Marvilla Parks of inzake campagnes en diensten van onze partners) en advertenties van sociale netwerken via websites van sociale netwerken zoals Facebook of Google.
 • Onze advertenties personaliseren, evalueren en verbeteren.
 • Het beheren van sponsoring of beloningsprogramma’s, onderzoeken, prijsvragen, wedstrijden of andere activiteiten of promotie-evenementen ondersteund of beheerd door Marvilla Parks of hun commerciële partners.
 • Het uitvoeren van een profilering op uw eigenschappen en voorkeuren (aan de hand van de informatie die u aan ons verstrekt, de interacties met de https://www.marvilla-parks.com website, informatie verkregen van derden evenals uw zoek- en boekingsgeschiedenis) om u reclameboodschappen, commerciële informatie, advertenties en andere informatie te doen toekomen die u eventueel zou kunnen interesseren.

Waarom verwerken we deze gegevens?

Om marketingactiviteiten uit te voeren zodat we u producten of diensten kunnen bieden waar u interesse in kunt hebben.

U kunt ervoor kiezen geen marketingberichten van ons meer te ontvangen door de afmeldingsinstructies te volgen die in elk marketingbericht vermeld staan.

In overeenstemming met de wet 2014-244 van 17 maart 2014 kan de klant bezwaar maken tegen de telefonische verkoop door zich in te schrijven op de lijst BLOCTEL.

De klant kan zich gratis op de lijst inschrijven om zich te verzetten tegen de telefonische verkoop via een schrijven of internet:

 • ONDERNEMING OPPOSETEL - Dienst Bloctel - 6, Rue Nicolas Siret - 10 000 TROYES
 • www.bloctel.gouv.fr

3. Delen en openbaar maken van gegevens

3.1 Met uw toestemming

Wanneer u toestemming hebt gegeven, kunnen wij uw informatie delen zoals dat beschreven staat op het moment van uw toestemming. Als u bijvoorbeeld een applicatie of een website van een derde toegang geeft tot uw ​Marvilla Parks​ Account of als u deelneemt aan promotieactiviteiten die door partners van ​Marvilla Parks​ of door derden beheerd worden.

3.2 In overeenstemming met de wet, in antwoord op wettelijke verzoeken, voorkoming van onrechtmatige daden en bescherming van onze rechten

​Marvilla Parks​ kan uw informatie aan rechtbanken, overheidsdiensten of wetshandhavers of bevoegde derden openbaar maken, als de wet dit vereist of toestaat of als deze publicatie redelijkerwijs noodzakelijk geacht wordt:

 • om onze wettelijke verplichtingen na te komen,
 • om zich te houden aan de gerechtelijke procedure en gevolg te geven aan vorderingen die tegen Marvilla Parks zijn ingediend,
 • om gecontroleerde aanvragen te beantwoorden in het kader van een juridisch onderzoek of een vermeende of verdachte illegale activiteit of elke andere activiteit waarbij wij, u of onze gebruikers aansprakelijk gesteld kunnen worden.
 • om onze Algemene Huurvoorwaarden uit te voeren en te beheren,
 • om de rechten, de goederen of de persoonlijke veiligheid van ​Marvilla Parks​, het personeel, de klanten of het publiek te beschermen.

3.3 Dienstverleners

​Marvilla Parks​ gebruikt diverse dienstverleners om ons te helpen bij het bieden van diensten in verband met de ​https://www.marvilla-parks.com​ website. De dienstverleners kunnen zich in of buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Onze dienstverleners zijn met name gebaseerd in Europa.

De dienstverleners kunnen ons bijvoorbeeld helpen bij:

 • het controleren van uw identiteit
 • het controleren van informatie met betrekking tot openbare gegevensbanken
 • het ontwikkelen en onderhouden van en het verwijderen van virussen uit producten
 • de ​Marvilla Parks​ dienstverlening mogelijk maken via websites van derden en software-instrumenten (bijv. door middel van de integratie van onze API)
 • een klantenservice, reclame- of betalingsdienst bieden

Deze dienstverleners hebben beperkte toegang tot uw informatie in het kader van de uitvoering van deze taken voor onze rekening en hebben een contractuele verplichting de informatie te beschermen en alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens openbaar gemaakt zijn en in overeenstemming met dit Handvest inzake bescherming van persoonsgegevens.

3.4 Groep, filialen en gelieerde bedrijven

Om ons te helpen bij of in staat te stellen de ​https://www.marvilla-parks.com​ website ter beschikking te stellen, kunnen we uw informatie delen, met inbegrip van uw persoonlijke informatie, en dit binnen onze groep ondernemingen (bestaande uit financiële en niet-financiële entiteiten), gezamenlijk eigendom of gezamenlijke zeggenschap genietend.

 • Delen met European Camping Group (ECG), filialen van de groep en partnercampings Al uw informatie of een deel daarvan kan aan ECG doorgegeven worden, aan filialen van de groep of aan partnercampings als u uw Klantaccount aanmaakt of een verblijf boekt. In deze omstandigheden kan de gedeelde informatie bestaan uit:
  • uw achternaam, voornaam, e-mailadres, postadres, aanspreektitel, geboortedatum en telefoonnummer,
  • informatie met betrekking tot uw verblijf,
  • boekingsgegevens met betrekking tot uw verblijf, waaronder maar doch niet uitsluitend de boekingsdata en betaalde bedragen,
  • de achternamen, voornamen en identificatiegegevens van alle gasten die voor het verblijf in kwestie opgegeven zijn. Het delen van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoer van de overeenkomst die tussen u en ons gesloten is.

3.5 Websites en sociale netwerken

Indien de van toepassing zijnde wetgeving dit toestaat, kunnen wij bepaalde, beperkte persoonlijke informatie over u gebruiken, zoals uw e-mailadres, om te delen met websites van sociale netwerken zoals Facebook of Google, me als doel het klantenbestand uit te breiden, verkeer naar onze Websites te verhogen of onze producten en diensten of de https://www.marvilla-parks.com website op andere wijze te promoten. Deze verwerkingsactiviteiten staan ons toe marketingactiviteiten uit te voeren zodat we u producten of diensten kunnen bieden waar u interesse in kunt hebben.

De websites van sociale netwerken waarmee we uw persoonsgegevens delen, worden niet door Marvilla Parks gecontroleerd of bewaakt. Daarom moet elke vraag met betrekking de manier waarop uw dienstverlener van de website van het sociale netwerk uw persoonsgegevens verwerkt, direct gesteld worden aan de dienstverlener in kwestie.

U kunt op elk moment aan Marvilla Parks vragen te stoppen met het verwerken van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden door een e-mail te sturen aan [email protected].

3.6 Het innen en afdragen van Toeristenbelasting

In de rechtsgebieden waar ​Marvilla Parks​ het innen en afdragen van Toeristenbelasting toestaat, zoals beschreven in de rubriek “Belasting” van de Algemene Huurvoorwaarden , geven klanten, binnen de grenzen aangegeven door de toepasselijke wetgeving, ons uitdrukkelijk en zonder kennisgeving toestemming de gegevens en andere informatie betreffende de Klanten, hun transacties, boekingen en Toeristenbelasting door te geven aan de belastingadministratie in kwestie, waaronder doch niet uitsluitend de naam van de Klant, de data en de bedragen van de transactie, het/de fiscale identificatienummer(s), het bedrag aan door de campings geïnde (of door de Klant te betalen) belastingen en de adresgegevens.

3.7 Verkoop van het bedrijf

Als ​Marvilla Parks​ het initiatief neemt tot of betrokken is bij een fusie, overname, herstructurering, verkoop van activa, faillissement of insolventieprocedure, dan kan het al of een deel van zijn activa verkopen, overdoen of delen waaronder uw informatie in relatie tot deze transactie of ter voorbereiding van deze transactie (bijv. klantenonderzoek). In dat geval zullen we u op de hoogte stellen voordat uw persoonsgegevens doorgegeven worden en geregeld worden door een ander handvest inzake bescherming van persoonsgegevens.

4. Overige belangrijke informatie

4.1 Analyse van uw communicaties

Wij kunnen uw communicaties die via de https://www.marvilla-parks.com website hebben plaatsgevonden, terugzien, doorlopen of analyseren om risico’s te evalueren, reglementen na te leven, onderzoeken en zoekopdrachten uit te voeren, producten te ontwikkelen en gebruikers te ondersteunen. In bepaalde gevallen kunnen we ook de berichten doorlopen, terugzien of analyseren om virussen te verwijderen en ons productaanbod te verbeteren of uit te breiden. Indien mogelijk, gebruiken we geautomatiseerde methodes. Het kan echter voorkomen dat we bepaalde communicaties handmatig terugzien, in het kader van ondersteuning van gebruikers of om het functioneren van deze geautomatiseerde instrumenten te evalueren en te verbeteren. We zullen uw communicaties niet onderzoeken, doornemen of analyseren om u vervolgens marketingberichten van derden te sturen en we zullen de onderzoeken of analyses van deze communicaties niet verkopen.

5. Partners (derden) en integratie

De ​https://www.marvilla-parks.com​ website kan linken naar diensten of Websites van derden bevatten, zoals de integratie van derden, de diensten die merken delen of de diensten van het merk van een derde. ​Marvilla Parks​ heeft geen aandeel in en beheert deze Partners (derden) niet en tijdens uw interacties met deze Partners kunt u informatie direct aan de Partner verstrekken of aan ​Marvilla Parks​ of aan beiden. Deze Partners zullen hun eigen regels hebben met betrekking tot verzameling, gebruik en publicatie van informatie. We raden u aan het privacybeleid te lezen van andere Websites die u bezoekt.

6. Uw rechten

U kunt elk recht dat in deze rubriek beschreven staat uitoefenen bij uw Verantwoordelijke voor gegevensverwerking Homair Vacances, door dit Handvest inzake bescherming van persoonsgegevens aangewezen als de hiertoe bevoegde persoon. Stuur hiervoor een e-mail aan [email protected]. We kunnen u vragen uw identiteit te controleren voordat er verdere maatregelen genomen worden in relatie tot uw aanvraag.

6.1 Beheer van uw informatie

U hebt toegang tot bepaalde informatie over uzelf in de instellingen van uw Account en u kunt deze informatie bijwerken. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken van uw persoonlijke informatie indien dit nodig is.

6.2 Correctie van onjuiste of onvolledige informatie

U hebt het recht de correctie van uw onjuiste of onvolledige persoonlijke informatie aan te vragen (het gaat dan om informatie die u zelf niet bij kunt werken via uw ​Marvilla Parks​ Account).

6.3 Bewaren en verwijderen van gegevens

Over het algemeen bewaren we uw persoonlijke informatie zolang als nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die tussen u en ons gesloten is en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Indien u niet wenst dat we uw informatie gebruiken om uw de diensten van de https://www.marvilla-parks.com website te bieden, kunt u ons vragen uw persoonlijke informatie te verwijderen en uw Marvilla Parks Account te sluiten. Indien uw de verwijdering van uw persoonlijke informatie vraagt:

 • Wij kunnen bepaalde persoonlijke informatie over u bewaren als dit nodig is voor onze legitieme commerciële belangen zoals het verbeteren van de beveiliging. Bijvoorbeeld, als we uw Marvilla Parks Account verwijderen om veiligheidsredenen, kunnen we bepaalde gegevens van deze Marvilla Parks Account bewaren om te voorkomen dat deze Klant in de toekomst een nieuwe Marvilla Parks Account opent.
 • We kunnen uw persoonlijke informatie bewaren en gebruiken als dit nodig is om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Bijvoorbeeld, Marvilla Parks kan bepaalde informatie over u bewaren om te voldoen aan belastingplichten, voor wettelijke rapporten en controledoeleinden.
 • Omdat we de https://www.marvilla-parks.com website onderhouden om deze te beschermen tegen elke incidenteel of kwaadwillig verlies en vernietiging, kunnen de kopieën van uw persoonlijke informatie voor een bepaalde tijd niet uit onze back-upsystemen worden verwijderd.

De navigatiegegevens worden maximaal 13 maanden bewaard.

De gegevens met betrekking tot prospectie worden maximaal 3 jaar bewaard, gerekend vanaf het laatste contact dat u met Marvilla Parks gemaakt hebt.

De informatie die het mogelijk maakt het recht van bezwaar inzake het ontvangen van commerciële prospectie dat door bepaalde mensen wordt uitgeoefend, wordt maximaal 3 jaar bewaard, gerekend vanaf het moment dat dit recht wordt uitgeoefend.

6.4 Toestemming intrekken en beperking van verwerking

Indien u toestemming hebt gegeven tot de verwerking van uw persoonlijke informatie door Marvilla Parks, dan kunt u uw toestemming op elk moment intrekken door de instellingen van uw Account te wijzigen of door een communicatie te sturen aan Marvilla Parks waarin u vermeldt dat u uw toestemming wenst in te trekken.

Indien uw persoonlijke informatie verwerkt wordt voor directe marketingdoeleinden, kunt u op elk moment aan Marvilla Parks vragen te stoppen met het verwerken van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden door een e-mail te sturen aan [email protected].

7. Wijzigingen van dit handvest

​Marvilla Parks​ behoudt zich het recht dit Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens op elk moment te wijzigen, in overeenstemming met deze clausule. Indien wij het Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens wijzigen, zullen we de nieuwe versie op de ​https://www.marvilla-parks.com​ website publiceren en de datum van de “Meest recente update” aanpassen. Deze datum staat bovenaan dit Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens vermeld.

We stellen u ook van de wijziging op de hoogte via e-mail en dit ten minste dertig (30) dagen voordat de wijziging van kracht wordt. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit nieuwe Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunt u uw Account verwijderen.

Indien u uw Account niet verwijdert voor de datum dat het nieuwe Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens van kracht wordt, geldt uw toegang tot en gebruik van de website als acceptatie van het herziene Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens.

8. Contact

Indien u vragen of klanten heeft over dit Handvest inzake de bescherming van persoonsgegevens of over de praktijken van Marvilla Parks met betrekking tot de verwerking van informatie, dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Per brief:

570 Avenue du Club Hippique - Le Derby - 13097 Aix-en-Provence cedex 02

Per e-mail: [email protected]

 

9. Cookiebeleid

9.1 Wat zijn cookies?

Versie van 14/09/2020

Cookies zijn kleine tekstbestanden die we gebruiken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om u in staat te stellen om onze diensten te gebruiken, om u een betere gebruikerservaring te bieden, om de functies van onze diensten (websites/applicaties) te verbeteren, om uw voorkeuren op te slaan, om informatie te verzamelen voor statistische en/of publicitaire doeleinden.

Niet alle cookies bevatten persoonlijke gegevens. Als dit wel het geval is, dan behandelen we deze gegevens op een veilige manier conform de huidige Wet op bescherming van persoonlijke gegevens.

Deze cookies kunnen ook door onze partners en door derden worden gebruikt. In dit geval worden ze ook wel "tracking cookies" genoemd. Om het lezen en begrijpen van deze tekst eenvoudiger te maken, verwijzen we naar cookies en naar tracking cookies met de algemene naam "cookie". Als onze partners cookies gebruiken op onze diensten, dan worden de gegevens die verzameld zijn over het algemeen gepseudonimiseerd waardoor u zich niet direct kunt identificeren. Het gebruik van deze gegevens is altijd contractueel vastgelegd met onze leveranciers/partners. Echer, we controleren niet de volledige behandeling van uw gegevens. Het is bovendien mogelijk dat deze leveranciers extra functies activeren (bijv.: uw gebruikersprofiel koppelen aan een groep vergelijkbare gebruikers). Deze behandeling is niet gedekt door het huidige beschermingshandvest van persoonlijke gegevens of door het huidige Cookiebeleid.

We kunnen alleen cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het goed laten functioneren van onze website. Voor alle andere cookiecategorieën hebben we uw toestemming nodig. U kunt op elk moment uw goedkeuring wijzigen of annuleren door te gaan naar : Wijzig uw cookievoorkeuren.

Het cookiebeleid is geldig voor de domeinen/onderdelen (niet-limitatieve lijst): marvilla-parks.com, booking.marvilla-parks.com...

9.2 De cookies die nodig zijn voor het gebruik van onze diensten

De noodzakelijke cookies dragen bij aan een goede werking van onze website (bijv. navigeren tussen pagina's, toegang tot beveiligde zones, etc.) Onze website kan zonder deze cookies niet goed functioneren. Deze cookies vereisen geen informatie of voorafgaande toestemming aan de gebruiker om geplaatst en gebruikt te worden.

Deze cookies maken het bovendien mogelijk om onze diensten aan te passen aan uw weergave-instellingen (taal, resolutie, apparaat, etc.), de verzamelde informatie te onthouden via de door u ingevulde formulieren, u toegang te bieden tot uw klantenaccount of tot elke andere persoonlijke omgeving met behulp van inloggegevens...

De volledige lijst van deze cookies downloaden (pdf-bestand)

9.3 Cookies die het publiek, de tevredenheid, de sociale en publicitaire netwerken meten en analyseren

Deze analytische cookies maken het mogelijk om statistieken te maken over de frequentie van onze diensten, om te analyseren welke pagina's het meest gewaardeerd worden en op welke pagina's problemen voorkomen, om u naar uw mening over het gebruik van onze diensten te vragen, om content op social media te delen, om uw gebruikersprofiel vast te stellen zodat we u editorial en publicitaire content kunnen bieden die aansluit op uw persoonlijke voorkeuren.

Bepaalde cookies worden ingezet en gebruikt zonder dat daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming nodig is, bij andere is dit wel het geval. U hebt op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming ervoor te wijzigen.

De volledige lijst van deze cookies downloaden (pdf-bestand)

9.4 Hoe maakt u een keuze tussen alle cookies?

U beschikt over meerdere methodes om een keuze te maken. Ten eerste vestigen we de aandacht op het feit dat het geven van uw toestemming voor of het weigeren van cookies met behulp van een van de methodes die hiernaast beschreven staan ook op cookiegebruik berust.
We nodigen u ook uit om het beleid voor persoonlijke gegevens en het cookiebeleid van onze leveranciers te raadplegen voordat u keuzes maakt.

Methode 1: via onze site
We stellen een ruimte tot uw beschikking waarin u uw goedkeuring kunt laten weten en wijzigen wanneer u wilt. Voor toegang tot deze ruimte, klikt u hier : Wijzig uw cookievoorkeuren.

Deze ruimte is ook toegankelijk vanaf een informatiebalk die wordt getoond tijdens uw eerste bezoek, tijdens de inzameling van de vernieuwde toestemming (elke 12 maanden vanaf de datum van de eerste toestemming) of als we geen informatie over uw toestemming hebben.

Op deze balk hebt u de keuze tussen 3 acties :

 • « Accepteren », door op deze knop te klikken geeft u toestemming zodat alle cookies gebruikt kunnen worden tijdens uw bezoek,
 • « Afwijzen », door op deze knop te klikken, worden uitsluitend de functionele cookies gebruikt tijdens uw bezoek,
 • « Instellingen », door op deze knop te klikken kunt u uw goedkeuring per categorie cookies of per afzonderlijke cookie bepalen.

Met deze methode slaan we voorkeuren op in cookies waarvan de naam begint met ‘CM_’.

Methode 2: via de websites van onze leveranciers
U kunt uw toestemming of weigering met betrekking tot het gebruik van cookies van onze leveranciers aangeven door direct naar hun websites te gaan.
In de tabellen waarin al onze cookies staan, bieden we zoveel mogelijk links naar pagina's waar u het toegepaste beleid kunt raadplegen en, soms, uw toestemming of weigering kunt aangeven.

Methode 3: via uw browser
U kunt uw navigatiesoftware configureren zodat de cookies onderworpen zijn aan uw goedkeuring voor elke nieuwe browser, automatisch geaccepteerd of afgewezen. Deze configuratie verschilt per browser. Hij wordt ook beschreven in het helpmenu van de browser.
Onthoudm als u uw browser configureert zodat er geen cookies geaccepteerd worden, weten wij niet welke instemming u hebt gegeven voor onze cookies, en, dientengevolge, moeten wij u opnieuw verzoeken om uw toestemming te geven tijdens uw volgende bezoek.

Methode 4: via youronlinechoices.com
U kunt naar de website Youronlinechoices gaan om uw keuze te maken met betrekking tot de "marketing" cookies voorgesteld door professionals in digitale marketing samengebracht in de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance).
https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.

Meld je aan voor de Nieuwsbrief en ontvang als eerste onze flash sales en aanbiedingen.
Geef een geldig e-mailadres
Je e-mailadres wordt alleen gebruikt om u de nieuwsbrieven van Homair te sturen. Je kunt je als u dat wilt afmelden via de afmeldingslink in deze e-mails. Meer informatie over het beheer van je gegevens en je rechten
Wilt je contact met ons opnemen? Bezoek ons helpcentrum en stel je vraag.

Uw laatst bezochte campings
Bekijken